ATK Định Hóa đón trên 8.600 lượt khách tham quan
Khu Di tích lịch sử và Sinh thái ATK Định Hóa.

Từ đầu năm đến nay, để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, UBND huyện Định Hóa đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện; phối hợp với các cơ quan của tỉnh tổ chức các hoạt động trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Di tích lịch sử ATK Định Hóa đã thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền, sưu tầm tài liệu, hiện vật; trưng bày bổ sung triển lãm ảnh phục vụ tốt hơn nhu cầu khách tham quan./.