Những khoảnh khắc ấn tượng trong ba phần thi của các bạn học sinh THPT trong những buổi ghi hình đầu tiên.