Âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ
Các hội nhóm có khuynh hướng hoạt động đối lập chính trị, quan điểm cực đoan, quá khích, sai trái.

Thời gian qua, các kênh truyền thông và các trang mạng xã hội đã được thiết lập để tạo kênh kết nối các lực lượng cực đoan, cơ hội ở trong và ngoài nước để lợi dụng lĩnh vực văn học, nghệ thuật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Mục đích của hoạt động này là nhằm làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “khoảng trống” trong những vỏ bọc “văn học”, “nghệ thuật”, đánh vào thị hiếu của con người. Thông qua các loại hình văn hóa có sức hấp dẫn và độ tương tác cao như điện ảnh, văn chương... các đối tượng xấu đã lồng ghép, cài cắm một cách tinh vi những hình ảnh, chi tiết, ngôn ngữ để thông tin, tuyên truyền sai lệch trong nhận thức của công chúng, tạo nên sự tự diễn biến, chuyển hóa trong đời sống xã hội.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: "Lợi dụng sức mạnh của nghệ thuật để truyền bá cho điều xấu, điều sai thì nó sẽ lan tỏa mạnh hơn và nó công phá lớn hơn, điều đó rất nguy hiểm. Chắc chắn một nhà văn có uy tín khi cất tiếng, khi định hướng cho người đọc một điều sai sẽ kéo theo hệ lụy rất nhiều, không chỉ thế hệ của một người đọc đó mà còn nhiều thế hệ khác nữa".

Đồng chí Vũ Duy Hoàng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: "Đây là một mặt trận hết sức quan trọng vì ở đó luôn luôn diễn ra một cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái mới và cái cũ, giữa tiến bộ và lạc hậu, đặc biệt là giữa ta và địch. Chính vì thế nếu như văn học nghệ thuật bị lợi dụng với một ý đồ xấu thông qua lăng kính của các văn nghệ sĩ, nó sẽ có tác động tiêu cực, ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, phong cách cũng như thẩm mỹ của công chúng mà đặc biệt là thế hệ trẻ".

Âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ
Âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ
Các đối tượng xấu lồng ghép, cài cắm những hình ảnh, ngôn ngữ để tuyên truyền sai lệch.

Theo thống kê hiện nay, có khoảng gần 150 hội, nhóm bất hợp pháp, "trong đó có gần 100 nhóm có khuynh hướng hoạt động đối lập chính trị, có quan điểm cực đoan, quá khích, sai trái, thù địch. Thông qua các nhà xuất bản bên ngoài, nhiều đối tượng văn nghệ sĩ, trí thức có quan điểm cực đoan bị lôi kéo đã sáng tác, in ấn và phát tán các tác phẩm văn học, thơ ca có nội dung sai trái. Thậm chí, họ còn cho rằng, những tác phẩm này đã tạo nên "luồng gió mới" trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và đã "tiên phong" thoát ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện đúng tinh thần "văn nghệ mở". Điển hình trong đó có nhóm tự xưng “Ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập”, phiến diện cho rằng: Văn học, nghệ thuật do Đảng lãnh đạo là thứ văn học, nghệ thuật minh họa nghị quyết, tô hồng thực tế.

Những âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật có tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhận dân trong thời gian qua, trong đó có giới trẻ. Thậm chí có những người có tâm lý bi quan, chán nản, mất niềm tin vào những giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Đó là một nguy hại rất lớn không thể coi thường, xem nhẹ.