Theo kết quả được công bố, Trường Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục dẫn đầu trong các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam - cùng nằm trong nhóm 601-800. Bảng xếp hạng của tạp chí này 2024 xếp hạng 1.904 cơ sở giáo dục đại học đến từ 108 quốc gia, vùng lãnh thổ.