Diễn đàn "Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017: Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới" khai mạc sáng 20/12 tại Hà Nội có sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

Nội dung Diễn đàn tập trung vào những vấn đề thời sự hội nhập kinh tế quốc tế, đang có tác động trực tiếp tới chính sách hội nhập kinh tế quốc tế từ cấp trung ương đến địa phương, gồm đánh giá kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; xem xét những hiện tượng, xu thế mới trong kinh tế và thương mại quốc tế và dự báo tác động của chúng tới kinh tế thế giới và Việt Nam; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế…

Diễn đàn lần lượt thảo luận theo 3 phiên tọa đàm chuyên sâu nhằm tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề nội dung hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, đề xuất kiến nghị các giải pháp để Việt Nam tiếp tục hội nhập thành công.

300 dai bieu du dien dan hoi nhap kinh te quoc te viet nam 2017
Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017: Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo lập cầu nối chia sẻ thông tin và thảo luận các giải pháp, chính sách để nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với tình hình trong nước và xu thế quốc tế.

“Đây sẽ là một dịp tốt để các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia, các tổ chức quốc tế... cùng chia sẻ, thảo luận và đưa ra những khuyến nghị khả thi đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để đóng góp cho công cuộc hội nhập kinh tế nói riêng và sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung. Kết quả của Diễn đàn sẽ được tập hợp thành các khuyến nghị trình lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để làm cơ sở cho việc tư vấn xây dựng chính sách hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn tới”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương – ông Trần Tuấn Anh cho biết, dù mức tăng trưởng trung bình chỉ đạt 6,04%/năm trong giai đoạn 2007-2017 (thấp hơn so với 7,51%/năm trong năm 2000-2006) song chất lượng và đà phục hồi tăng trưởng kinh tế ngày một vững chắc hơn.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh kiến nghị, để tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế phát huy hiệu quả hơn nữa, Chính phủ và các Bộ, ngành địa phương cần tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện luật pháp trực tiếp liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, nội luật hóa theo lộ trình phù hợp những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cùng đó, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế. Cần tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành địa phương trong quá trình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy vai trò và năng lực điều phối của Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế quốc tế về kinh tế.

Đồng thời cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần chủ động, thường xuyên tìm hiểu thông tin về thị trường và đối tác cùng các FTA mới thông qua cơ quan chức năng đầu mối. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức đối thoại với các cơ quan Chính phủ để nêu lên thuận lợi khó khăn trong quá trình thực thi hội nhập kinh tễ quốc tế để Chính phủ và các Bộ, ngành kịp thời có những điều chỉnh chính sách và các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc các phiên tọa đàm, Ban tổ chức Diễn đàn sẽ tổng hợp kết quả của các phiên tọa đàm và công bố thông điệp chung của Diễn đàn. Nội dung của Thông điệp cùng kết quả các buổi thảo luận sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước sau khi kết thúc Diễn đàn./.