Trong báo cáo cuối tổng kết cuối năm của Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT), các nhà mạng lớn VNPT, MobiFone và Viettel đều cho biết đã hoàn thành kế hoạch đề ra của năm 2016.

Cụ thể, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong năm 2016 đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đạt kế hoạch do Bộ TTTT giao.

Trong năm 2016, VNPT cũng đã thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam theo Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập đoàn này cũng đang tiếp tục triển khai thực hiện tái cấu trúc toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ viễn thông - CNTT và truyền thông theo mô hình 3 lớp “Dịch vụ - Hạ tầng - Kinh doanh”.

3 ong lon vnpt viettel mobifone lam an ra sao trong nam 2016

VNPT cho biết tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn năm nay ước đạt 4.380 tỷ, đạt 102% kế hoạch, tăng 20,3% so với thực hiện năm 2015, trong đó lợi nhuận của khối kinh doanh dịch vụ viễn thông - CNTT đạt 4.023 tỷ, đạt 102,3% kế hoạch, tăng 21% so với thực hiện 2015. Tổng lợi nhuận hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 4.162 tỷ, đạt 100,4% kế hoạch, tăng 20,5% so với thực hiện năm 2015, trong đó lợi nhuận hợp nhất của khối kinh doanh dịch vụ viễn thông - CNTT đạt 3.931 tỷ, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 20,5% so với thực hiện 2015.

Số liệu từ Bộ TT&TT cho hay tổng doanh thu của VNPT ước đạt 135.223 tỷ, đạt 103,8% kế hoạch, tăng 7% so với thực hiện 2015, trong đó doanh thu kinh doanh viễn thông - CNTT đạt 127.435 tỷ, đạt 103,3% kế hoạch, tăng 7,6% so với thực hiện 2015. Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 53.770 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 6,3% so thực hiện năm 2015. Trong đó doanh thu viễn thông - CNTT đạt 48.380 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2015.

VNPT cho biết tổng nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2016 ước đạt 3.600 tỷ, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 1,4% so với thực hiện năm 2015. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2016 dự kiến hoàn thành kế hoạch Bộ TTTT giao. Tổng số thuê bao điện thoại của Tập đoàn đến cuối năm 2016 đạt 38,6 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động Vinaphone là 31,6 triệu thuê bao, tăng 6,5 triệu thuê bao so với cuối năm 2015. Tổng số thuê bao Internet băng rộng của Tập đoàn đến cuối năm 2016 đạt 3,8 triệu thuê bao, tăng 700 ngàn thuê bao so với cuối năm 2015 (trong đó thuê bao FTTx đạt 1,6 triệu thuê bao, gấp hơn 2 lần so với thực hiện 2015).

Trong khi đó, báo cáo từ Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho biết trong năm 2016, MobiFone đã hoàn thành các nhiệm vụ Bộ TT&TT giao. MobiFone cho biết thuê bao phát triển mới của nhà mạng này đạt 19 triệu thuê bao, vượt 1,1% kế hoạch đặt ra cho năm 2016 và tăng trưởng 11% so với năm 2015.

MobiFone cho hay doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 38.439 tỷ đồng, đạt 107,2% kế hoạch năm, tăng trưởng 14,5% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 của MobiFone ước đạt 5.204 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ước đạt 25,6%, nộp ngân sách nhà nước năm 2016 ước đạt 4.593 tỷ đồng.

Trong khi đó, báo cáo tổng kết năm của Viettel cho hay năm 2016 là một năm tương đối khó khăn với Viettel. Nhà mạng này cho hay kinh doanh viễn thông và CNTT trong nước cạnh tranh mạnh mẽ. Tại một số thị trường nước ngoài tình hình chính trị bất ổn, chênh lệch tỷ giá USD biến động rất phức tạp ảnh hưởng nhiều đến đầu tư quốc tế.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Viettel vẫn tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên thị trường viễn thông trong nước về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách.

Theo báo cáo, doanh thu của Viettel năm 2016 đạt 226.558 tỷ, hoàn thành 100% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế của nhà mạng đạt 43.200 tỷ, hoàn thành 101% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 40.396 tỷ, hoàn thành 105% kế hoạch; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu 34,1%, hoàn thành 100,4% kế hoạch.

Trong năm 2016, nhà mạng Viettel tăng thêm 7,4 triệu thuê bao, lũy kế toàn mạng 90 triệu thuê bao (Trong nước 62,3 triệu; nước ngoài 27,7 triệu thuê bao).

Viettel cho hay với mục tiêu đến năm 2020, 70% hạ tầng viễn thông của Viettel sẽ do nhà mang này làm chủ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất tất cả các thành phần từ mạng lõi (vOCS, MSC, EPC), mạng truyền dẫn (Site Router) đến mạng truy nhập (eNodeB), không phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp nào.