10 linh vuc sinh vien ra truong co ty le viec lam cao nhat hinh anh 1
Trong 22 lĩnh vực đào tạo, môi trường và bảo vệ môi trường dẫn đầu về tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm 2021, xếp sau đó lần lượt là nông-lâm-thủy sản, nghệ thuật./.