RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 24/05/2019 14:24 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tổng cục Chính trị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan

09:09 | 30/11/2018

Ngày 29-11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan (2016-2018). Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại biểu các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị.

Từ năm 2016 đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ sở giáo dục đào tạo; cấp ủy, chỉ huy các các đơn vị cử sĩ quan biệt phái đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản về công tác cán bộ và biệt phái sĩ quan. Điểm nổi bật là sự phối hợp giữa đơn vị cử và cơ quan sử dụng sĩ quan biệt phái (SQBP) trong quản lý, sử dụng đội ngũ sĩ quan biệt phái ngày càng chặt chẽ, nền nếp, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cho SQBP được chú trọng; các chế độ, chính sách được bảo đảm đúng quy định. Đội ngũ SQBP có bước trưởng thành khá toàn diện về phẩm chất, năng lực trách nhiệm và phương pháp công tác.

tong cuc chinh tri so ket cong tac biet phai si quan
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Đến nay số SQBP thuộc các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các đầu mối thuộc ngành giáo dục và đào tạo đạt 99,02% so với nhu cầu. Đội ngũ SQBP ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và Sở giáo dục và đào tạo 21 tỉnh, thành phố trọng điểm… đã thực hiện tốt chức năng tham mưu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên… theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, trên cơ sở đó thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác biệt phái sĩ quan năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại của công tác biệt phái sĩ quan trong thời gian qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị năm 2019 và thời gian tiếp theo, các cơ quan, đơn vị cử và sử dụng sĩ quan biệt phái tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, luật, nghị định, văn bản quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bố trí, sử dụng SQBP.

tong cuc chinh tri so ket cong tac biet phai si quan
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng khẳng định, trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, cụ thể hơn nữa giữa đơn vị cử SQBP và cơ quan sử dụng trong điều động, tiếp nhận, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với SQBP. Trên cơ sở kết quả hội nghị lần này, cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình cụ thể, phát huy những ưu điểm, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót, triển khai khai thực hiện công tác này có chất lượng, hiệu quả hơn./.

Theo Duy Đông/QĐND