RSS Youtube Facebook

Thứ năm 20/06/2019 06:06 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền”

20:40 | 10/01/2019

Ngày 10/1, Ban Dân vận Trung tương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Dự hội nghị còn có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện một số bộ, ban, ngành, địa phương. Tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối thoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Ban Dân vận các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đến nay, cả nước đã có 11 Trưởng Ban Dân vận cấp tỉnh, 157 Trưởng Ban Dân vận cấp huyện đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận cùng cấp. Triển khai “Năm dân vận chính quyền”, đã có 62/63 tỉnh, thành ủy, 9/20 bộ, ngành ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; 63/63 Ban Dân vận tỉnh, thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND ban hành kế hoạch phối hợp cụ thể.

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào “dân vận khéo” có nhiều đổi mới và làn tỏa trong các lĩnh vực xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp phần xây Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những kết quả quan trọng đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Trong đó tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm chính.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những năm qua, Ban Dân vận Trung ương, bộ, ngành các cấp đã đồng hành cùng chính quyền các cấp trong việc thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí Thủ rướng Chính phủ chỉ ra những việc cần chính quyền các cấp tập trung là: tiếp tục quán triệt tư tưởng, quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; thực hiện hiệu quả chương trình ký kết phối hợp từ Trung ương tới địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao năng lực giải quyết và đạo đức công vụ của cán bộ, viên chức các cơ quan hành chính, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu; triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, thông báo của Đảng, Trung ương về công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản đội ngũ cán bộ, viên chức, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân; làm tốt việc thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức tốt việc tiếp công dân và đối thoại với nhân dân; thường xuyên tổ chức sơ kết, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác này đối với các cấp chính quyền địa phương./.

Anh Tuấn