Giảm gần 4% số thẻ so với cùng kỳ

Ông Vương Phương Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, vừa ký kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm 2018 của tỉnh, cho biết, năm 2017, tổng số người có thẻ BHYT là 746,233 người, với dân số 894.241 người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 83,45%.

Các nhóm đối tượng tham gia BHYT thấp gồm: Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức tham gia tỷ lệ 55,23%; nhóm học sinh, sinh viên tham gia đạt tỷ lệ 83,45%; nhóm tự nguyện (hộ gia đình) đạt tỷ lệ 62,22%.

Riêng nhóm hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp (gọi chung là hộ nông dân) có mức sống trung bình, hiện nay chưa có đối tượng tham gia nhóm đối tượng này. Nguyên nhân do để được tham gia đối tượng này phải thực hiện các quá trình để xác định đối tượng hộ nông dân có mức sống trung bình, sau đó mới đăng ký tham gia BHYT. Mặt khác, trong nhóm này nếu gia đình có từ 5 nhân khẩu khi tham gia BHYT (được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng) thì mức đóng cao hơn so với tham gia BHYT hộ gia đình (được tính giảm trừ), vì vậy cũng rất khó cho việc triển khai phát triển nhóm đối tượng này.

Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 4/2018, tổng số người có thẻ BHYT còn là 714,134 người, với dân số 897.411 người, tỷ lệ bao phủ BHYT chỉ đạt 79,58% (giảm 3,87%, tương đương 32.099 thẻ so với cuối năm 2017).

Việc giảm tỷ lệ trên do một số nguyên nhân như: Xã Hiệp Thành (TP Bạc Liêu) và xã Vĩnh Hậu A (huyện Hoà Bình) không còn thuộc danh sách vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, đã làm giảm 14.391 thẻ; nhóm hộ nghèo giảm 14.734 thẻ, cận nghèo giảm 5.461 thẻ; ngoài ra còn do sự biến động (tăng hoặc giảm) một số đối tượng của các nhóm khác đã gây giảm tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh.

xu nghiem hanh vi gian lan truc loi bao hiem y te tai cac co so kham chua benh

Tỉnh Bạc Liêu phấn đấu cuối năm 2018 đạt tỷ lệ bao phủ BHYT trên 83,5%. (Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, mục tiêu tới của tỉnh là tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức; nhóm học sinh, sinh viên; nhóm tự nguyện để đến cuối năm 2018 đạt tỷ lệ trên 83,5% dân số tham gia BHYT.

Hỗ trợ nhiều đối tượng

Để đạt mục tiêu nói trên, kế hoạch của UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngân sách địa phương sẽ tiếp tục thực hiện hỗ trợ 30% còn lại cho hộ cận nghèo, đảm bảo người cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; tiếp tục đề xuất và có chính sách cho các nhóm đối tượng như: Hỗ trợ nâng mức đóng thêm cho học sinh, sinh viên và hộ nông dân có mức sống trung bình để mua thẻ BHYT; hỗ trợ cho các đối tượng thuộc các xã mới ra khỏi xã đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển, các đối tượng vừa mới thoát nghèo, cận nghèo mua BHYT nhằm nâng tỷ lệ tham gia BHYT ở nhóm đối tượng này;...

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện; thực hiện cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ khám bệnh có hiệu quả; thường xuyên tổ chức rèn luyện nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ, thực hiện tốt quy chế giao tiếp, quy tắc ứng xử cho nhân viên y tế; công khai số điện thoại đường dây nóng để xử lý kịp thời ý kiến phản ảnh của người dân;…

Sở Y tế và các ngành liên quan cần đẩỵ mạnh công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT; thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra phòng, chống hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh.