Xử lý dứt điểm các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân
Toàn cảnh hội nghị.

Là địa bàn trọng điểm với nhiều công trình, dự án của tỉnh đang triển khai, thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân đồng thuận ủng hộ. Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai bài bản, có chất lượng. Thành phố đã công nhận 14 mô hình “Dân vận khéo” cấp thành phố, khen thưởng 41 tập thể thực hiện tốt phong trào dân vận.

Trong năm, thành phố cũng chỉ đạo nắm tình hình và kịp thời phát hiện, xử các vụ việc liên quan đến hoạt động của các “tà đạo, đạo lạ” trên địa bàn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai bài bản, nền nếp.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và nhấn mạnh, thành phố cần tăng cường công tác dân vận chính quyền; quan tâm nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở; xử lý dứt điểm các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân…/.