Facebook Zalo youtube Tiktok
Xin chờ trong giây lát...

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc - Tạp chí tiếng Tày

Thái Nguyên hiện có 51 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh. Mỗi dân tộc trên địa bàn đều có truyền thống và bản sắc văn hóa riêng, từ đó tạo nên bức tranh văn hóa đặc sắc, phong phú và đa dạng của các dân tộc. Để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong dòng chảy hiện đại, thời gian qua nhiều giải pháp đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện, hơn hết chính người dân cũng đã chủ động giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp bằng nhiều hình thức khác nhau trong cuộc sống thường ngày.

Phát huy thế mạnh du lịch sinh thái cộng đồng | Chương trình Tiếng Dao ngày 13/7/2024

Phát huy thế mạnh du lịch sinh thái cộng đồng | Chương trình Tiếng Dao ngày 13/7/2024

Nâng cao nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Chương trình tiếng Dao 11/7/2024

Nâng cao nhận thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống - Chương trình tiếng Dao 11/7/2024

Gắn phong trào thi đua quyết thắng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm - Chương trình tiếng Tày 11/7/2024

Gắn phong trào thi đua quyết thắng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm - Chương trình tiếng Tày 11/7/2024

Cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng Công an trong đảm bảo ANTT ở cơ sở - Tạp chí tiếng Mông 9/7/2024

Cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng Công an trong đảm bảo ANTT ở cơ sở - Tạp chí tiếng Mông 9/7/2024

Xây dựng thương hiệu măng lục trúc theo chuỗi giá trị hàng hóa | Chương trình Tiếng Mông ngày 7/7/2024

Xây dựng thương hiệu măng lục trúc theo chuỗi giá trị hàng hóa | Chương trình Tiếng Mông ngày 7/7/2024

Những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một trong số đó là mô hình trồng tre lục trúc lấy măng. Nhận thấy tiềm năng của loại cây này, một số hộ dân trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã mạnh dạn đẩy mạnh mô hình trồng tre lấy măng lục trúc, bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế cao.

Chuyện về một làng quê không liệt sỹ - Chương trình tiếng Tày 4/7/2024

Chuyện về một làng quê không liệt sỹ - Chương trình tiếng Tày 4/7/2024

Nâng cao công tác tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi – Chương trình tiếng Dao 4/7/2024

Nâng cao công tác tuyên truyền vùng dân tộc thiểu số và miền núi – Chương trình tiếng Dao 4/7/2024

Đồng Hỷ là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, có tổng dân số trên 94 nghìn người, với 32 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 54%. Những năm qua, kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng theo hướng đồng bộ. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm triển khai. Đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện và nâng cao. Có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc chung tay của cả hệ thống chính trị; cấp ủy, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2025 và thu được những kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác truyền thông, tuyên truyền chính sách đối với vùng DTTS và miền núi được quan tâm, chú trọng.

Tuyên truyền luật HTX và an toàn vệ sinh lao động – Tiếng Mông

Tuyên truyền luật HTX và an toàn vệ sinh lao động – Tiếng Mông

Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn dành sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để các tổ hợp tác, HTX phát triển. Vai trò của các HTX ngày càng được nâng cao trong việc xây dựng nông thôn mới, HTX chính là một mắt xích quan trọng trong phát triển nông nghiệp và nông thôn. Bằng việc cung ứng các dịch vụ nông nghiệp giúp bà con yên tâm sản xuất, cũng như giúp người dân và doanh nghiệp tìm thấy nhau... Bên cạnh đó, các HTX không chỉ biết sản xuất kinh doanh giỏi mà còn phải quan tâm đến an toàn vệ sinh, môi trường lao động.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào DTTS – Chương trình tiếng Dao 27/6/2024

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào DTTS – Chương trình tiếng Dao 27/6/2024

Cách làm mới của dân quân huyện Võ Nhai – Truyền hình tiếng Mông

Cách làm mới của dân quân huyện Võ Nhai – Truyền hình tiếng Mông

00:00 Phụ nữ Thái Nguyên: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ Đại hội

05:03 Hiệu quả từ mô hình kinh tế tập thể

11:19 Quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

15:50 Hỗ trợ học phí: Chia sẻ khó khăn tài chính với phụ huynh học sinh

21:47 Cách làm mới của dân quân huyện Võ Nhai

Bình yên trở lại trên Bản Mông – Tiếng Mông

Bình yên trở lại trên Bản Mông – Tiếng Mông

Nếu như vài năm trước đây một bộ phận người Mông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn u mê tin theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, không chịu làm ăn, cuộc sống vô cùng khó khăn thiếu thốn…. Thì đến hôm nay với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từng bước kiên trì vận động, tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn, phát huy vai trò của già làng trưởng bản nên nhận thức của bà con người Mông đã từng bước thay đổi, yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế, cuộc sống của đồng bào đang từng ngày khởi sắc.

Quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng DTTS và miền núi - Chương trình tiếng Dao 22/6/2024

Quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng DTTS và miền núi - Chương trình tiếng Dao 22/6/2024

Những thanh niên làm theo lời Bác – Tạp chí tiếng Tày

Những thanh niên làm theo lời Bác – Tạp chí tiếng Tày

00:00 Giới thiệu chương trình

00:49 Võ Nhai quan tâm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

05:07 Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa nắng nóng

08:46 BHXH tự nguyên - An tâm cho người lao động tự do

11:39 Tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ em dịp hè

15:22 Những thanh niên làm theo lời Bác

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc miền nũi – Chương trình tiếng Dao

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc miền nũi – Chương trình tiếng Dao

Thái Nguyên là tỉnh trung du miền núi có 51 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 30 %. Nhằm giúp cho đồng bào nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, các cấp, các ngành ở Thái Nguyên đã đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến pháp luật, phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào DTTS, miền núi. Tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật ở các vùng đồng bào DTTS, miền núi với cách tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng.

Người có uy tín – điểm tựa cho người dân tộc thiểu số phát triển | Chương trình Tiếng Mông ngày 16/6/2024

Người có uy tín – điểm tựa cho người dân tộc thiểu số phát triển | Chương trình Tiếng Mông ngày 16/6/2024

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 24/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị số 49/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số và Quyết định số 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chính sách nhằm phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.

Đồng Hỷ - Dấu ấn một nhiệm kỳ - Chương trình tiếng Dao 15/6/2024

Đồng Hỷ - Dấu ấn một nhiệm kỳ - Chương trình tiếng Dao 15/6/2024

Người có uy tín - điểm tựa cho người dân tộc thiểu số phát triển – Tiếng Dao

Người có uy tín - điểm tựa cho người dân tộc thiểu số phát triển – Tiếng Dao

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 24/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị số 49/2015 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số và Quyết định số 12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều chính sách nhằm phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương.

Đánh giá tiến độ triển khai đề tài nghiên cứu quy trình nuôi lợn trà xanh – Tiếng Tày

Đánh giá tiến độ triển khai đề tài nghiên cứu quy trình nuôi lợn trà xanh – Tiếng Tày

Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng cho mùa mưa bão – Chương trình tiếng Mông 11/6/2024

Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng cho mùa mưa bão – Chương trình tiếng Mông 11/6/2024

Với đặc thù là tỉnh trung du miền núi, địa hình dốc, nhiều sông, suối, hồ chứa, thường xuyên phải đối mặt với mưa, lũ, lốc xoáy, mưa đá, đặc biệt những năm gần đây, thời tiết diễn biến cực đoan, bất thường đã gây ra những hậu quả khó lường. Để chủ động trước mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên đã rất chủ động theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiểu ít nhất những thiệt hại do mưa lũ có thể xảy ra.

Đồng hành hỗ trợ thanh niên vùng DTTS và miền núi khởi nghiêp, lập nghiệp | Chương trình Tiếng Mông ngày 9/6/2024

Đồng hành hỗ trợ thanh niên vùng DTTS và miền núi khởi nghiêp, lập nghiệp | Chương trình Tiếng Mông ngày 9/6/2024

Xem thêm

Clip ngắn

Xem trên
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây ...
[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến thời tiết có nhiều bất thường; tại nhiều địa phương xảy ra mưa. Chính vì vậy, các ngành, địa phương và ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc Mùa du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”. Trong chương trình đã diễn ...
[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim” sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc. ...
[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

Những ngày đầu tháng 4/2024, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên có dịp đến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa trong đó có Đảo Trường Sa lớn. Nằm cách cảng ...
[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về sự kiện 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc