Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP, Bộ Nội vụ cho biết, đối với chính sách ưu tiên trong tuyển dụng công chức, để tạo sự công bằng trong việc tuyển dụng công chức cấp xã, Bộ Nội vụ nghiên cứu đề nghị bỏ quy định cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng.

Theo đó, đối tượng ưu tiên sẽ theo thứ tự ưu tiên vì hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho con, em các gia đình chính sách (miễn, giảm học phí, trợ cấp hàng tháng…).

tuyen dung can bo cong chuc cap xa se khong con cong diem uu tien
Ảnh minh họa

Về thi tuyển công chức cấp xã: Thực hiện chủ trương đổi mới về nội dung và hình thức thi tuyển công chức theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức và nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi tuyển công chức để phòng, chống tiêu cực trong thi tuyển, Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi, quy định về các môn thi và hình thức thi trong kỳ thi tuyển công chức theo hướng người dự thi phải thi các môn điều kiện trước (môn kiến thức chung, tin học), sau khi đạt (50 điểm trở lên) các môn thi điều kiện mới được thi môn nghiệp vụ chuyên ngành để quyết định người trúng tuyển.

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng, Bộ Nội vụ cũng đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm quy định công chức cấp xã được bầu vào chức vụ cán bộ xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí sang làm công chức cấp xã khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn và vị trí chức danh phù hợp. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

2 phương án về số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án về số lượng cán bộ, công chức cấp xã.

Phương án I: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được giữ nguyên, giảm 1 người ở cấp xã loại 2 và 3 như quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP (số lượng cán bộ, công chức cấp xã trong cả nước tính đến tháng 12/2015 có 256.608 người, bình quân 23 người/xã. Tháng 12/2016 là 234.217 người, bình quân 21 người/xã, đúng bằng xã loại 3 theo quy định của Nghị định 92/2009/NĐ-CP).

Theo phương án này sẽ giảm khoảng 7.698 cán bộ, công chức. Tuy nhiên, các đơn vị hành chính cấp xã loại 1 có số nhân khẩu lớn, diện tích tự nhiên rộng, phức tạp về tình hình chính trị, an ninh trật tự và các xã, phường, thị trấn có khu công nghiệp thì số lượng cán bộ công chức quy định là chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương.

Phương án II: Số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1, loại 2 được giữ nguyên, giảm 1 người ở cấp xã loại 3 như quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP (giảm khoảng 2003 cán bộ, công chức)./.