Triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông quý II năm 2021- đã psts
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong quý I, toàn quốc xảy ra 3.206 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.672 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 263 vụ, số người bị thương giảm 183 người nhưng tăng 33 người chết.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, 3 tháng đầu năm 2021, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT. Toàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 20 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 1 vụ, tăng 3 người chết, giảm 7 người bị thương…

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT 3 tháng đầu năm. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm của năm ATGT 2021 với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự ATGT"./.