Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp phòng, chống dịch COVID 19 - đã psts 24.8Tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp phòng, chống dịch COVID 19 - đã psts 24.8

Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm TTATGT theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Duy trì và sử dụng các hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chú trọng tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời đến người dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp các nội dung yêu cầu kiểm tra về phòng, chống dịch đối với người tham gia giao thông, các vị trí đặt chốt kiểm soát và tổ chức giao thông tại khu vực các chốt kiểm dịch, phương án phân luồng giao thông…; vai trò, trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT và phòng, chống dịch bệnh để người dân hiểu, tuân thủ quy định và ủng hộ lực lượng chức năng. Chú trọng xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vận chuyển và sử dụng ma túy, vượt quá tốc độ khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, vượt quá tải trọng… Xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện đón, trả người trên đường cao tốc, trước các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh nhằm trốn tránh khai báo y tế.

Tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, thực hiện quét nhanh QR-Code để xác minh thông tin về thời hạn của Giấy nhận diện và yêu cầu phòng, chống dịch đối với người trên phương tiện có Giấy nhận diện phương tiện do ngành Giao thông vận tải cấp, chỉ dừng xe thực hiện kiểm tra những phương tiện không có Giấy nhận diện, có nhưng đã hết thời hạn hoặc thông tin về yêu cầu phòng, chống dịch của người trên xe không đúng quy định; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng Giấy nhận diện phương tiện để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình về TTATGT tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời có phương án điều chỉnh biện pháp kiểm soát, phương án tổ chức giao thông để đảm bảo không xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch ngay tại chốt kiểm soát dịch cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến cung ứng hàng hoá phục vụ phòng, chống dịch, đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.