Trên 90% số người mắc lao được điều trị khỏi bệnh
Trên 90% số người mắc lao được điều trị khỏi bệnh.

Có được kết quả trên là do các hoạt động chống lao của tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Chương trình chống lao quốc gia và Kế hoạch của tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt quy định về khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến bệnh lao. Cùng với đó là duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Chương trình chống lao quốc gia.