Trên 4,2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi
Trên 4,2 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh

Tính đến nay, đã có 332 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu với tổng số tiền hỗ trợ đến năm 18 tuổi là trên 4,2 tỷ đồng.

Hiện tại, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục vận động, kết nối cho 1.849 trẻ mồ côi còn lại nhận được sự tiếp sức của các đơn vị, nhà hảo tâm để các em được sống tình thương yêu của cộng đồng vơi đi nỗi đau và có thêm niềm vui, vươn lên trong cuộc sống./.