Facebook Zalo youtube Tiktok

Tin 24h ngày 6/6/2024

Việt Nam
Chiều 6/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026.
aa

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự buổi lễ còn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương... và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa, chúc mừng Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng các đồng chí Lê Thành Long và Lương Tam Quang; cũng như Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; Ban cán sự Đảng, Bộ Tư pháp.

Chủ tịch nước khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn của cá nhân hai đồng chí vừa được bổ nhiệm, là niềm vui chung của Chính phủ, ngành Tư pháp, ngành Công an; đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Chính phủ, đối với ngành Tư pháp, với lực lượng Công an nhân dân; sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của hai đồng chí trên các lĩnh vực công tác được giao phụ trách những năm qua.

Chủ tịch nước đánh giá đồng chí Lê Thành Long là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành Tư pháp, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo trong ngành Tư pháp, đã qua rèn luyện, thử thách ở địa phương. Trong khi đó, Thượng tướng Lương Tam Quang là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân; sự nghiệp gắn liền với ngành Công an, với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; được đào tạo cơ bản, rèn luyện qua nhiều thử thách, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo trong lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước khẳng định, việc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Lê Thành Long, chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Lương Tam Quang thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với hai đồng chí.

Trong bối cảnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang có những thuận lợi hết sức cơ bản, đồng thời cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch nước yêu cầu Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu xứng đáng là những người lãnh đạo mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước đề nghị Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng với tập thể Chính phủ kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ qua các thời kỳ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ theo Hiến pháp và pháp luật. Trong đó, tập trung tham mưu, lãnh đạo công tác xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; hoàn thiện hệ thống pháp luật, thượng tôn Hiến pháp; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; xây dựng nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm cho Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Chủ tịch nước cũng đề nghị Thượng tướng Lương Tam Quang cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, lãnh đạo toàn lực lượng tiếp tục gương mẫu, đi đầu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc. Đồng thời, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới và nền văn hóa dân tộc; không để bị động, bất ngờ về chiến lược, góp phần duy trì, kiến tạo hòa bình, củng cố vững chắc, mở rộng không gian sinh tồn, phát triển của Việt Nam, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, với sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương, của toàn dân và toàn quân ta, các đồng chí Lê Thành Long và Thượng tướng Lương Tam Quang sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ sự cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu, phê chuẩn, bổ nhiệm cá nhân đồng chí giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ và Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 20212026.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó có nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực thi pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Lê Thanh Long cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chính phủ vững mạnh trí tuệ, kỷ luật, kỷ cương, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các ban, bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên tỉnh Thái Nguyên

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên:

Tình hình mưa đã qua: Trong 06 giờ qua (từ 04h-10h/06/06), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa vừa, cục bộ mưa to, tập trung chủ yếu tại các huyện Võ Nhai, Đại Từ. Lượng mưa đo được tại một sô điểm như sau: Phương Giao:54.4mm, Dân Tiến: 49.4mm; Thị trấn Quân Chu: 40.8mm; …

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 06 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10.0-30.0mm, có nơi trên 40.0mm.

Cảnh báo nguy cơ:

Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suôi nhỏ, sạt lở đất trên sườn dôc tại các khu vực thuộc: Huyện Võ Nhai: các xã Phương Giao, Dân Tiến, Huyện Đại Từ: Thị trấn Quân Chu.

Nguy cơ trung bình xảy ra tại các huyện, thành phố sau: Phú Lương, Đồng Hỷ,

Phú Bình, TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công, TP. Phổ Yên.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa

lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét: Đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có khả năng cuôn trôi người, gia súc, tài sản, hoa màu ven sông, suôi, ngập cầu tràn…, sạt lở ta luy dương, các công trình giao thông, thuỷ lợi, bãi thải, hầm mỏ, ngập úng cục bộ các khu vực trũng thấp, đô thị.

Quảng Nam: Hai người tử vong do xe tải chở gỗ keo lao xuống đèo Liêu

Chiều 5/6, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, một xe tải chở gỗ keo bị mất lái lao xuống khu vực đèo Liêu thuộc địa phận xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, làm 2 người đi trên xe tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào thời điểm trên, tại Km 41+570 quốc lộ 40B, xe tải chở gỗ keo mang biển kiểm soát 92C-196.75 lưu thông trên tuyến quốc lộ 40B theo hướng từ Trà My xuống Tam Kỳ (Quảng Nam), khi qua khu vực đèo Liêu, xe bất ngờ bị mất lái lao xuống vực.

Vụ tai nạn làm tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng ở địa phương đã đến hiện trường cùng người dân tiến hành bốc dỡ gỗ keo ra khỏi xe để đưa thi thể 2 nạn nhân ra ngoài.

Danh tính của tài xế xe được xác định là anh Nguyễn Anh Đ (sinh năm 1990, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) và chị Phan Thị Thu L (sinh năm 1994, trú thị xã Điện Bàn).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị truy tố 34 bị can

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 11/4. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Ngày 5/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ".

Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an là đơn vị thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự số 11/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/11/2023 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1114/QĐ-CSKT-P2 ngày 14/5/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ" quy định tại Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành thông báo gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự. Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, ở giai đoạn 2 của vụ án, Bộ Công an tập trung điều tra 2 tội danh chính là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến trái phiếu và "Rửa tiền" liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đối với hành vi rửa tiền, số tiền Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) rút được qua hoạt động ngân hàng đã được bị can này đem đi đầu tư, mua gom các bất động sản trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.

Đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra bước đầu xác định Trương Mỹ Lan đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua (trái chủ) nhằm huy động tiền rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác cho Cơ quan điều tra Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận thông tin của những người bị hại; từ đó đề nghị người bị hại trong vụ án khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố (nơi người bị hại cư trú hoặc nơi phát sinh hợp đồng mua bán trái phiếu) phối hợp làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu hoặc chuyển đơn đề nghị để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 - 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 Công ty phát hành nêu trên là bị hại trong vụ án và đã ủy thác điều tra đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các tỉnh, thành phố theo địa chỉ của trái chủ trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng trái phiếu tiếp nhận thông tin, lấy lời khai bị hại để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an nêu các trường hợp phải đổi sang thẻ căn cước từ ngày 1-7

Theo quy định tại Luật Căn cước, một số trường hợp sẽ phải đổi từ thẻ CCCD sang thẻ căn cước từ ngày 1-7.

Theo Bộ Công an, từ ngày 1-7-2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ căn cước công dân (CCCD) còn hạn sử dụng sang thẻ căn cước. Tuy nhiên vẫn sẽ có một số trường hợp phải đổi từ thẻ CCCD sang thẻ căn cước.

Trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước từ 1-7:

Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thi hành (tức trước ngày 1-7) có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ, trừ trường hợp theo quy định. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

CMND còn hạn sử dụng đến sau ngày 31-12-2024 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày 31-12-2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND, CCCD được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về CMND, CCCD trong giấy tờ đã cấp.

Thẻ CCCD, CMND hết hạn sử dụng từ ngày 15-1-2024 đến trước ngày 30-6-2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-6-2024.

Như vậy, từ ngày 1-7, nếu thẻ CCCD hết hạn thì công dân bắt buộc phải sang thẻ căn cước.

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước:

Điều 24 Luật Căn cước quy định các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

- Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật.

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước.

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

- Xác lập lại số định danh cá nhân.

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Cùng với đó, các trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm: Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp theo quy định; được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Xe 7 chỗ tông gãy trụ điện, 2 vợ chồng thương vong

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 6/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, tài xế Vũ Văn Hòa (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Nông) điều khiển xe ô tô 7 chỗ 48A-138.10, trên xe chở chị Trần Lê Ánh Linh (31 tuổi, vợ tài xế), lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ tỉnh Đắc Nông đi TP Hồ Chí Minh.

Khi đến địa phận ấp An Hòa, xã Tân Tiến, xe bất ngờ mất lái, lao sang bên phải, tông trực diện vào trụ điện đôi bên lề đường. Cú tông mạnh khiến một trụ điện bị gãy đổ, chiếc xe 7 chỗ bị dội ngược trở lại, biến dạng hoàn toàn phần đầu.

Vụ tai nạn khiến chị Linh tử vong tại chỗ, anh Hòa bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt 6 cầu thủ CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu về tội 'Đánh bạc' và 'Tổ chức đánh bạc'

Sáng 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trong số đó có 4 người bị bắt về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” gồm N.S.H (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp, vị trí thủ môn), L.B.G.H (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, vị trí tiền vệ), P.V.P (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Hải Dương, vị trí tiền đạo), N.Q.H (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Đồng Nai, vị trí tiền vệ).

Cầu thủ T.K.A (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Bến Tre, vị trí tiền vệ) bị bắt về tội “Đánh bạc” và N.K.D (sinh năm 2003, trú tại TP Hồ Chí Minh) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra, trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu và Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra ngày 24/12/2023, tại Sân vận động Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), 5 đối tượng N.S.H, L.B.G.H, P.V.P, N.Q.H và T.K.A đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức. Sau đó, 5 đối tượng này đặt cược cho Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu với tỉ số 3-1.

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can này về hành vi “Đánh bạc” và cho tại ngoại.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định thêm, trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Đồng Nai và Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu tại Cúp Quốc gia trên Sân vận động Đồng Nai diễn ra ngày 24/11/2023,N.S.H, L.B.G.H, P.V.P, N.Q.H và N.K.D thỏa thuận thi đấu theo ám hiệu của 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) trên khán đài để đá dưới sức, không tấn công ghi bàn. Mục đích để Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu thua Câu lạc bộ Đồng Nai với tỷ số 2-0 để hưởng lợi tiền (do bán độ).

Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ được trả công 24 triệu đồng/người thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

Tai nạn liên hoàn giữa xe khách chở công nhân và nhiều xe máy

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN phát

Vào khoảng 17 giờ ngày 6/6, tại khu vực ngã tư Bình Nhựt (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô chở khách và nhiều xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô khách chở công nhân 63B - 000.63 lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Đến ngã tư Bình Nhựt, chiếc xe đã bất ngờ tông thẳng vào một loạt xe máy đang lưu thông cùng chiều.

Tại hiện trường có 8 xe máy bị xe ô tô đâm hư hỏng nặng; một người đàn ông tử vong tại chỗ và ít nhất 3 người khác bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người dân đã hỗ trợ đưa người bị thương đến cơ sở y tế cấp cứu. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Thainguyentv.vn

Tin mới hơn

Tin 24h ngày 13/7/2024

Liên quan đến vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Km11 trên Quốc lộ 34, thuộc thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê (Hà Giang), đến nay cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang đã xác định được danh tính 10 người tử vong

Tin 24h ngày 12/7/2024

Luật Trật tự, ATGT vừa được Quốc hội thông qua ngày 27/6, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 bổ sung thêm một số quy định mới mà lái xe cần lưu ý.

Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia

Vào lúc 13h35 chiều 12/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 - 13/7 theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Tin 24h ngày 11-07-2024

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tin 24h ngày 10/7/2024

Thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cho thấy hiện nay một số dịch bệnh lưu hành trong nước như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi đang có xu hướng gia tăng.

Tin bài khác

Tin 24h ngày 9/7/2024

Tin 24h ngày 9/7/2024

* Tước gần 500 giấy phép lái xe trên ứng dụng Định danh Quốc gia VNeID Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông tối 8/7 cho biết sau 1 tuần thực hiện Thông tư 28/2024/TT-BCA (từ ngày 1-7/7), lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm soát 26.961 trường hợp thông qua ứng dụng Định danh Quốc gia VNeID; lập biên bản 6.892 trường hợp; tạm giữ 2.000 giấy phép lái xe, đăng ký xe; tước 499 giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, tích hợp vào VNeID.
Tin 24h 8/7/2024

Tin 24h 8/7/2024

Từ ngày 1/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) đã triển khai Luật Căn cước và công bố dịch vụ xác thực điện tử. Bên cạnh những thông tin bắt buộc như sinh trắc học về khuôn mặt, vân tay và thông tin về mống mắt, người dân có thể triển khai cung cấp thông tin về sinh trắc học ADN, giọng nói dưới hình thức tự nguyện.
Quy định mới về cơ cấu, tỉ lệ ngạch công chức

Quy định mới về cơ cấu, tỉ lệ ngạch công chức

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Điểm sự kiện từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2024

Điểm sự kiện từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2024

Từ ngày 01/7 đến ngày 07/7/2024, Thainguyentv.vn đã đăng tải đậm nét nhiều tin tức, sự kiện trên các lĩnh vực: Chính trị - Kinh tế - Văn hóa - Xã hội... diễn ra trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mời quý độc giả cùng chúng tôi xin điểm lại nội dung chính của những sự kiện đã đăng tải trong tuần.
Tin 24h ngày 07/7/2024

Tin 24h ngày 07/7/2024

Giá vàng hôm nay 7-7: Diễn biến bất ngờ giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây ...
[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến thời tiết có nhiều bất thường; tại nhiều địa phương xảy ra mưa. Chính vì vậy, các ngành, địa phương và ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc Mùa du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”. Trong chương trình đã diễn ...
[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim” sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc. ...
[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

Những ngày đầu tháng 4/2024, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên có dịp đến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa trong đó có Đảo Trường Sa lớn. Nằm cách cảng ...
[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về sự kiện 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc