Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo nhanh với các cử tri về kết quả kỳ họp thứ sáu. Với tinh thần, trách nhiệm cao, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực tham gia vào các nội dung của kỳ họp với 20 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, đăng ký có 7 ý kiến phát biểu tại hội trường, 11 ý kiến đăng ký chất vấn tại hội trường. Cử tri bày tỏ vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ sáu đồng thời đề nghị 1 số nội dung trong đó đề xuất sửa đổi, xây dựng mới, đồng bộ những cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp ở lĩnh vực báo chí, thực hiện lộ trình tự chủ theo quy hoạch. Đặc biệt là vấn đề định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đặt hàng các sản phẩm báo chí nói chung và các sản phẩm phát thanh, truyền hình nói riêng vẫn còn nhiều bất cập…Tiếp thu các ý kiến , đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh đây là những ý kiến thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, được rút ra từ kinh nghiệm, thực tiễn công tác. Các vấn đề cơ bản thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương và liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật. Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, các ĐBQH cũng sẽ tiếp tục có ý kiến tại các phiên họp của các Ủy ban của Quốc hội cũng như các phiên thảo luận tại kỳ họp Quốc hội. Với những vấn đề liên quan đến địa phương đã có chủ trương thực hiện, UBND tỉnh sớm chỉ đạo các ngành liên quan triển khai đảm bảo quyền lợi người dân./.