Tiến hành thử tải công trình cầu Huống Thượng
Thử tải cầu tải tĩnh hơn 400 tấn

Quá trình thử tải cầu bao gồm 2 công đoạn: xếp tải tĩnh hơn 400 tấn và thử tải động bằng việc cho các xe di chuyển trên mặt cầu với tốc độ thiết kế . Trên cơ sở các dữ liệu thu nhập được, đơn vị kiểm định sẽ tiến hành phân tích, đánh giá để có kết quả chính xác về khả năng chịu lực của cầu. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để có thể khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Huống Thượng./.