thu hoi 1 loai thuoc dieu tri phu ne sau chan thuong

Cụ thể, loại thuốc bột đông khô pha tiêm Vintrypsine (Alpha chymotrypsin 5000 đơn vị USP) bị thu hồi có số đăng ký VD-25833-16, số lô 030118, NSX: 4.1.2018: HD 4.1.2021 và số lô lọ dung môi: 010118, NSX: 2.1.2018, HD: 2.1.2022 do Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất.

Nguyên nhân là do vì thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu nội độc tố vi khuẩn đối với lọ dung môi. Mẫu được viện kiểm nghiệm lấy tại công ty CP Dược phẩm Vĩnh phúc – chi nhánh Hà Nội.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc phối hợp với nhà phân phối thuốc phải gửi thông báo thu hồi tới cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng loại thuốc nói trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng này và gửi báo cáo trong vòng 18 ngày.

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, y tế có trách nhiệm kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; Xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.