Nhiều văn nghệ sĩ, trí thức có quan điểm cực đoan bị lôi kéo đã sáng tác, in ấn và phát tán các tác phẩm văn học, thơ ca có nội dung sai trái. Thông qua các loại hình văn hóa có sức hấp dẫn và độ tương tác cao như điện ảnh, văn chương… các đối tượng xấu đã lồng ghép, cài cắm một cách tinh vi những hình ảnh, chi tiết, ngôn ngữ để thông tin, tuyên truyền sai lệch trong nhận thức của công chúng, tạo nên sự tự diễn biến, chuyển hóa trong đời sống xã hội.

Vậy âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đang diễn biến như thế nào? Quý vị và các bạn cùng đón nghe Chương trình thời sự phát thanh vào lúc 15h và 19h trên kênh FM tần số 106,5 Mhz; Chương trình thời sự truyền hình lúc 19h45 ngày 8/6. Ứng dụng TNTV và trên trang web thainguyentv.vn.

https://thainguyentv.vn/audio

https://apps.apple.com/vn/app/tntv/id1556805966?l=vi

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.mediatech.tntv