Thống nhất mức thu dịch vụ ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục
Hoạt động dạy và học của cô trò trường Tiểu học Cam Giá, TP Thái Nguyên

Trong hệ thống giáo dục công lập, trường mầm non là cơ sở giáo dục phải trang bị, mua sắm nhiều vật dụng sinh hoạt cá nhân cho học sinh khi ở bán trú. Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể danh mục và mức thu đối với các dịch vụ, mỗi trường áp dụng mức thu khác nhau, dẫn đến tình trạng lạm thu tại nhiều cơ sở giáo dục thời gian qua.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi sẽ phải phối hợp chặt chẽ với nhau và bàn bạc kỹ lưỡng để thu đúng theo quy định của Nhà nước đã đề ra".

Toàn tỉnh hiện có gần 700 cơ sở giáo dục với trên 350 nghìn học sinh. Mỗi năm học, ngoài tiền học phí, các cơ sở giáo dục tổ chức thu nhiều khoản để phục vụ hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, việc thực hiện thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ giáo dục còn nhiều khó khăn, bất cập. Riêng đối với một số nội dung như: tiền nước uống, sổ liên lạc điện tử, thẻ học sinh, giấy thi… mặc dù trước đó đã được đưa vào Nghị quyết số 25 ngày 8/12/2022 của HĐND tỉnh để hỗ trợ bằng ngân sách Nhà nước, song có địa phương bố trí được kinh phí nhưng rất ít, có nơi không có nguồn để hỗ trợ các khoản thu này. Trước thực tế đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ mười sáu tới đây về Nghị quyết về các khoản thu dịch vụ ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc tỉnh quản lý.

Thống nhất mức thu dịch vụ ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục
Thu dịch vụ ngoài học phí, giải pháp từng bước tự chủ tài chính trong các cơ sở giáo dục.

Cô giáo Nguyễn Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Núi Voi, TP Thái Nguyên chia sẻ: "Nếu Nghị quyết về các khoản thu dịch vụ ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập được thông qua thì chúng tôi sẽ có cở sở để chủ động trong việc triển khai công tác thu chi, nhằm đạt được mục tiêu giáo dục của nhà trường".

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hỷ, Thái Nguyên cũng cho biết: "Nếu có 1 Nghị quyết về các khoản thu dịch vụ ngoài học phí sẽ giúp cho các nhà trường có sự thống nhất về các khoản thu và mức tối đa là bao nhiêu để thực hiện, từ đó chắc chắn là sẽ tránh được tình trạng lạm thu và tạo được sự đồng thuận lớn phía phụ huynh học sinh".

Việc HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị vấn đề liên quan đến các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nghị quyết được ban hành sẽ là căn cứ để các cơ sở giáo dục thực hiện thu các khoản dịch vụ phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương.

Cô giáo Hứa Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Tự Minh, Thái Nguyên khẳng định: "Để chuẩn bị cho Nghị quyết này, bản thân chúng tôi là hiệu trưởng của các nhà trường, từ mầm non đến THPT đã đều được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành những dự thảo Nghị quyết, chúng tôi cũng đã bàn bạc, tính toán chi tiết để tính được mức thu trung bình nhất và khi Nghị quyết được thông qua thì chắc chắn sẽ có sự đồng thuận của các nhà trường và phụ huynh học sinh".

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tham mưu trong nghị quyết, các khoản thu dịch vụ ngoài học phí là những khoản thu phục vụ trực tiếp cho học sinh, mức thu cũng đang được chúng tôi xây dựng ở mức tối đa, trên cơ sở thực tế của các đơn vị trường học, căn cứ vào điệu kiện kinh tế, xã hội của địa phương, các đơn vị sẽ xây dựng mức thu của mình cho phù hợp với mục tiêu là thu đủ chi, chi đúng mục đích, trước khi thu phải được sự thống nhất trong hội đồng Nhà trường, thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh bằng văn bản và trình cấp có thẩm quyền trực tiếp phê duyệt các khoản thu này".

Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập đực ban hành thể hiện sự mong mỏi của các phụ huynh học sinh và các nhà trường. Đồng thời đảm bảo tính thống nhất, tránh tình trạng lạm thu, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình tự chủ trong các trường học./.