Thống nhất đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất
Hội nghị thảo luận, điều chỉnh giá một số hạng mục cụ thể để phù hợp với thực tế

Trên cơ sở dự thảo bộ đơn mới do sở xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đưa ra, các đại biểu thảo luận và đề nghị điều chỉnh giá ở một số hạng mục cụ thể để phù hợp với thực tế như: Các hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các mẫu nhà ở, công trình kiến trúc, chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung và các khoản mục chi phí khác theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc điều chỉnh bổ sung đơn giá bồi thường là cơ sở quan trọng để điều tiết, quản lý, sử dụng đất đai, góp phần giải quyết tốt mối quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng chi đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định./.