Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 7/1/2021

07/01/2021 19:30
Xin chờ trong giây lát...