Thời sự tổng hợp Thái Nguyên ngày 21/10/2020

21/10/2020 20:28
Xin chờ trong giây lát...