Thị xã Phổ Yên: Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em - đã psts 24.8
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xấp xỉ 100% trẻ em trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.

Xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên có trên 14.000 dân, trong đó, có khoảng 300 trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xấp xỉ 100% trẻ em trên địa bàn xã được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.

Bác sĩ Lê Thị Thúy, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên chia sẻ: "Từ lúc có dịch bệnh, chúng tôi tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ là phòng, chống dịch và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó, có việc tiêm chủng thường xuyên cho các cháu".

Thị xã Phổ Yên: Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em - đã psts 24.8
Thời gian vừa qua, các địa phương thuộc thị xã Phổ Yên đã tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vật chất cùng nhiều chính sách khác nhằm tạo môi trường sống tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện.

Thị xã Phổ Yên hiện có trên 21.000 trẻ em, để xây dựng và duy trì bền vững 13 tiêu chí “xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”, thời gian vừa qua, các địa phương đã tăng cường tuyên truyền, lồng ghép nhiều hoạt động, tận dụng mọi nguồn lực để đầu tư cho cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vật chất cùng nhiều chính sách khác nhằm tạo môi trường sống tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện.

Ông Tạ Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên cho biết: "Số trẻ em đến cư trú, tạm trú trên địa bàn rất đông, chính vì vậy, UBND phường đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, triển khai cho các ban, ngành, đoàn thể như: trường mầm non, tổ dân phố, trạm y tế để xây dựng các khu vui chơi phù hợp với trẻ em trên địa bàn phường".

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên cho hay: "Sau khi triển khai phối hợp các hệ thống chính trị thì kết quả đạt được là trẻ em sinh ra được đảm bảo khai sinh đúng quy định; các cháu trong độ tuổi được đến trường theo quy định không có trường hợp nào vi phạm pháp luật và đặc biệt là không bị bạo hành trẻ em".

Với sự vào cuộc quyết liệt, chung tay của cả cộng đồng, từ năm 2018 đến nay, 18/18 xã, phường của thị xã Phổ Yên đã duy trì đạt chuẩn “xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”, có nhiều chỉ tiêu đạt ở mức cao và bền vững qua các năm như: 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức; 100% các xã, phường có cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Ông Ngô Ngọc Tâm, Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Phổ Yên thông tin: "Để làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đề nghị các cơ quan chuyên môn chức năng có thẩm quyền để phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực là phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để thực hiện tốt các quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, cũng như xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em".

Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. Vì vậy, để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, cần có sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng xã hội./.