Thẩm tra bổ sung tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV
Hội nghị thẩm tra bổ sung tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV.

Theo đó, nội dung thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị bổ sung thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đối với 3,68 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị, các ý kiến đã bổ sung, làm rõ sự phù hợp của việc điều chỉnh với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh; đánh giá sự ảnh hưởng đến chỉ tiêu trồng rừng thay thế cũng như chỉ tiêu ổn định độ che phủ rừng... Các ý kiến cũng thống nhất đánh giá cao vai trò, ý nghĩa của dự án này với quy mô quốc gia, do vậy trách nhiệm của địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy định liên quan để đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu, bổ sung hoàn thiện các nội dung trình tại Kỳ họp./.