Cách đây 70 năm, nhằm cổ vũ và động viên phong trào cách mạng của toàn dân tộc, phục vụ nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Đây là những tư tưởng chỉ đạo, là nội dung cơ bản về thi đua yêu nước; là động lực khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, mọi cán bộ, chiến sĩ.

tham nhuan loi bac day tiep noi truyen thong thi dua ai quoc
Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn. Ảnh: HỒNG SÁNG

Thấm nhuần và hưởng ứng "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Người trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị; sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân các dân tộc Tây Bắc, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong LLVT Quân khu 2 đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp.

Chặng đường hơn 7 thập kỷ qua đã khẳng định LLVT Quân khu 2 luôn thấm nhuần lời Bác dạy về thi đua ái quốc. Mọi hoạt động của LLVT quân khu luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, là sự cụ thể hóa lời Bác dạy trong Phong trào TĐQT của các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào.

Thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, hòa trong phong trào thi đua yêu nước chung của cả nước, Phong trào TĐQT trong LLVT quân khu diễn ra sôi nổi, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đạt hiệu quả thiết thực. Thi đua thực sự là động lực thúc đẩy mọi tổ chức, cán bộ, chiến sĩ năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Điểm nổi bật là, phát huy tinh thần TĐQT, LLVT quân khu luôn nỗ lực thi đua, không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong đó, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh phòng, chống, loại bỏ những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng và giữ vững trận địa tư tưởng trong LLVT quân khu. Vì vậy, hằng năm có hơn 92% tổ chức đảng liên tục đạt TSVM, hơn 94% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Trong công tác quân sự, quốc phòng, hoạt động thi đua đã góp phần nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, chất lượng huấn luyện và duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bằng việc cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhiều phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị phát động, thực hiện mang lại hiệu quả, như: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”; “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”; “Luyện hay, đánh giỏi”; “Đôi bạn thao trường”; “Khó khăn rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ”; “Đoàn kết hiệp đồng, lập công chiến thắng”... Có nhiều mô hình mới, cách làm hay, như: “Trận địa kiểu mẫu”; “Bài giảng kiểu mẫu”; “Khẩu đội sẵn sàng, tự quản”; “Tiểu đoàn huấn luyện giỏi, dân vận khéo”... Nhiều sáng kiến, cải tiến mô hình, đồ dùng huấn luyện được nhân rộng, ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong huấn luyện.

tham nhuan loi bac day tiep noi truyen thong thi dua ai quoc
Lãnh đạo Quân khu 2 thăm hỏi, động viên người có công ở xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: HỒNG SÁNG

Cùng với đó, hoạt động thi đua trong các đơn vị bộ đội địa phương diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Bộ CHQS các tỉnh đã gắn kết chặt chẽ Phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước, điển hình là Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là thi đua trong xây dựng cơ sở chính trị, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng chính trị cơ sở. Trong những năm qua, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ không quản khó khăn gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở các vùng bị thiên tai, bão lũ, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân các dân tộc Tây Bắc.

Bên cạnh các hoạt động thi đua trong huấn luyện, SSCĐ, LLVT quân khu không ngừng nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong công tác hậu cần, kỹ thuật, kịp thời cổ vũ, động viên ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã có sức lan tỏa sâu rộng, nhiều phong trào thi đua, như: "Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Đơn vị quân y 5 tốt” tiếp tục phát huy có hiệu quả. Các mô hình: “Bệnh viện văn hóa”; “Bệnh xá văn hóa” được các đơn vị triển khai thực hiện tích cực. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Vũ khí đạn dược là tài sản của Nhà nước, của nhân dân”, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của LLVT quân khu.

tham nhuan loi bac day tiep noi truyen thong thi dua ai quoc
Biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (tháng 10-2016). Ảnh: HỒNG SÁNG

Hiện nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn, đặt ra nhiệm vụ của quân đội, của LLVT quân khu rất nặng nề. Để đáp ứng yêu cầu đó, LLVT quân khu phải nỗ lực nhiều hơn nữa trên tất cả các mặt công tác, mọi lĩnh vực hoạt động. Để phát huy tinh thần thi đua ái quốc giai đoạn hiện nay, đòi hỏi LLVT quân khu tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng (TĐ-KT) và đẩy mạnh Phong trào TĐQT theo chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải quán triệt, thực hiện tốt Luật TĐ-KT, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 507-CT/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về công tác TĐ-KT, từ đó triển khai đồng bộ, toàn diện, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giá trị tư tưởng, tác dụng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong LLVT quân khu; coi đó là cơ sở, biện pháp quan trọng hàng đầu để đưa Phong trào TĐQT lên một bước mới. Phải tiến hành thường xuyên, liên tục, áp dụng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với mỗi đối tượng; chú trọng tổ chức tuyên truyền tại đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng... Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần tập trung phổ biến, quán triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản pháp quy về công tác TĐ-KT. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đối với công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT. Đồng thời, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các lĩnh vực hoạt động, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác TĐ-KT và Phong trào TĐQT. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Chỉ huy các cấp đề cao trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, gắn với kết quả xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng đơn vị VMTD. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, hội đồng TĐ-KT các cấp, các tổ chức quần chúng để thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động theo ngành và phong trào thi đua chung của đơn vị, tạo sự lan tỏa sâu rộng, phát triển đều khắp các lĩnh vực hoạt động.

tham nhuan loi bac day tiep noi truyen thong thi dua ai quoc
tham nhuan loi bac day tiep noi truyen thong thi dua ai quoc
Trưng bày sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 168 (Quân khu 2) tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018. Ảnh: HỒNG SÁNG

3. Tập trung đổi mới phương thức tổ chức hoạt động TĐ-KT và Phong trào TĐQT phù hợp với tình hình mới. Đây là yêu cầu đòi hỏi rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐ-KT và đẩy mạnh, phát triển Phong trào TĐQT về chiều sâu. Cần tiếp tục đổi mới tổ chức Phong trào TĐQT theo hướng tập trung về cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, xây dựng động cơ và quyết tâm thi đua đúng đắn, gắn phong trào thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, đột kích và phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng, các cuộc vận động, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Đẩy mạnh Phong trào TĐQT gắn với phong trào Thi đua yêu nước tại các địa phương. Xác định thi đua là cơ sở, là tiêu chí để khen thưởng, khen thưởng là động lực của thi đua, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển. Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện, luôn gắn chặt công tác thi đua với công tác khen thưởng; chú trọng bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của hội đồng TĐ-KT và cơ quan chính trị các cấp. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác TĐ-KT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

tham nhuan loi bac day tiep noi truyen thong thi dua ai quoc
Tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 và đại diện tổ chức đoàn địa phương với các học sinh nghèo huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: HỒNG SÁNG
tham nhuan loi bac day tiep noi truyen thong thi dua ai quoc
Tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 tặng quà học sinh nghèo tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: HỒNG SÁNG

Trong không khí phấn khởi của cả nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", thực hiện đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Làm theo lời Bác-thi đua giành 3 nhất”, LLVT quân khu tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”. Đẩy mạnh Phong trào TĐQT gắn với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương; đồng hành cùng các cuộc vận động của các cấp, ngành, thực sự trở thành động lực tinh thần to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu kiên định, vững vàng, đoàn kết khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.