thai nguyen tren 1300 nguoi cao tuoi lam kinh te gioi
CCB Phạm Mạnh Toàn - Phường HVT -TPTN với mô hình Dịch vụ sửa chữa ô tô ;Ảnh: Cẩm Vân

Trong 5 năm qua (từ năm 2012 đến năm 2017), các hội viên NCT tỉnh Thái Nguyên sinh hoạt ở 180 Hội cơ sở xã, phường, hơn 3.000 chi hội đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng"; trong đó, có nội dung thi đua làm kinh tế góp phần "xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng", nhiều NCT đã có những thành công và đóng góp quan trọng cho gia đình và xã hội. Hiện nay, toàn tỉnh có 70% NCT vẫn đang tham gia làm các loại hình phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho gia đình; trong đó, có trên 1.300 NCT được cơ sở suy tôn là NCT làm kinh tế giỏi, trên 400 người là chủ trang trại, giám đốc công ty...

Từ kết quả của phong trào NCT làm kinh tế giỏi đã góp phần tích cực trong cuộc vận động xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, tiếp tục khẳng định NCT dù ở vị trí nào, làm công việc gì vẫn luôn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là “Cây cao bóng cả”, là tấm gương sáng trong gia đình và xã hội./.