thai nguyen nghiem thu bo sinh pham phat hien sars cov 2 virus bang ky thuat realtime pcr da ps
Toàn cảnh buổi làm việc

Đa số ý kiến của hội đồng gồm các nhà khoa học, đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Viện Kiểm dịch vacxin và sinh phẩm Quốc gia, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao kết quả nghiên cứu cả về tiến độ, căn cứ khoa học và kết quả đã được đánh giá bởi Viện Kiểm định vacxin và sinh phẩm Quốc gia, đồng thời tiến hành phản biện, đóng góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo khoa học của kết quả nghiên cứu, sớm đưa ứng dụng vào thực tiễn phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên. Dựa trên các tiêu chí đánh giá, Hội đồng Khoa học đã công bố kết quả nghiệm thu loại Giỏi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ này.

Ngày 18/8, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu và phát triển Bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 virus bằng kỹ thuật Reatime PCR”./.