thai nguyen hoi nghi ban chi dao cuoc van dong nguoi viet nam uu tien dung hang viet nam
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2017, Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục được kiện toàn đã chủ động triển khai kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền cuộc vận động tiếp tục được triển khai đạt nhiều kết quả. Người tiêu dùng có nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi khi mua sắm sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, góp phần nâng cao số người mua sắm hàng Việt. Các Hội, Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã chủ động đầu tư, thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tích cực đưa hàng Việt đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng được tăng cường thực hiện.

Các ý kiến tại Hội nghị đã tập trung thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc hỗ trợ, kết nối, tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản Thái Nguyên; việc triển khai nhân rộng mô hình điểm bán hàng "Tự hào hàng Việt Nam". Việc giám sát tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong các chợ truyền thống và các trung tâm thương mại, siêu thị chưa thường xuyên; vẫn còn tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng,…Trên cơ sở đó nhiều ý kiến đã đưa ra phương hướng và các giải pháp để thực hiện hiệu quả CVĐ thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Cuộc vận động yêu cầu trong thời gian tới, cần phân công cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm và làm tốt công tác phối hợp giữa các thành viên BCĐ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động trên các phương tiện thông tin truyền thông; quan tâm nâng cao chất lượng hàng Việt, đặc biệt là sản phẩm của Thái Nguyên; nhân rộng các mô hình, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng Việt chất lượng cao. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại các địa phương,…