Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Hỷ ra mắt
Các đại biểu cắt băng khánh thành Điểm bán hàng Việt - Mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại xã Văn Lăng

Điểm bán hàng Việt tại Văn Lăng là mô hình thứ 2 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ được thiết lập và đưa vào hoạt động nhằm phát triển hệ thống phân phối, xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất - phân phối - tiêu dùng; tạo điều kiện để các doanh nghiệp, người sản xuất, giới thiệu sản phẩm có chất lượng đến với người tiêu dùng; đồng thời, để người tiêu dùng trên địa bàn xã tiếp cận và sử dụng các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao.

Điểm bán hàng Việt Nam còn tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của huyện đến người tiêu dùng như: sản phảm trà, miến dong, gạo, đỗ...Bên cạnh đó, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế và giải quyết công ăn, việc làm cho người lao động; giúp người tiêu dùng được tiếp cận và sử dụng những sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước, có uy tín, chất lượng và giá cả hợp lý, để từ đó hình thành thói quen sử dụng và ủng hộ hàng Việt Nam.

Những mô hình như thế này sẽ là cơ sở để hướng tới việc xây dựng các điểm bán hàng Việt Nam gắn với điểm bán hàng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn toàn huyện./.