Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống dịch COVID-19
Tỉnh Thái Nguyên tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương để phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: Giám đốc các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản (Công văn số 3345/UBND-KGVX ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3399/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường kiểm soát công nhân, người lao động, người từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Thái Nguyên; Công văn số 3464/UBND-KGVX ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 3490/UBND-KGVX ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ người từ các vùng có dịch vào tỉnh Thái Nguyên); yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị luôn đề cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường thực hiện công tác sàng lọc, phân luồng đối với tất cả người vào cơ sở; rà soát, thực hiện đầy đủ các quy định tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh củng cố các Đội đáp ứng nhanh, Tổ truy vết để sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị xử lý tình huống đảm bảo thần tốc, kịp thời. Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự giác khai báo y tế khi trở về từ các vùng có dịch.

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành liên quan và UBND cấp xã triển khai rà soát người về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các vùng có dịch để áp dụng biện pháp cách ly y tế, kiểm soát chặt chẽ và xét nghiệm theo quy định. Triển khai thực hiện và chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các ban, ngành của địa phương thực hiện rà soát, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch về theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.