Kia Rio LX Mẫu xe Kia Rio LX có giá khởi điểm từ 15.015 USD Ford Fiesta S Ford Fiesta S có giá từ 14.535 USD Chevrolet Spark LS Chevrolet Spark LS có giá từ 13.875 USD Mitsubishi Mirage ES Mitsubishi Mirage ES có giá chỉ từ 13.830 USD Nissan Versa Sedan Nissan Versa Sedan có giá chỉ từ 12.855 USD

tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Kia Rio LX
tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Mẫu xe Kia Rio LX có giá khởi điểm từ 15.015 USD
tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Ford Fiesta S
tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Ford Fiesta S có giá từ 14.535 USD
tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Chevrolet Spark LS
tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Chevrolet Spark LS có giá từ 13.875 USD
tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Mitsubishi Mirage ES
tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Mitsubishi Mirage ES có giá chỉ từ 13.830 USD
tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Nissan Versa Sedan
tam 15000 usd mua xe gi nam 2017
Nissan Versa Sedan có giá chỉ từ 12.855 USD