Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Tiếng anh giao tiếp công việc

9 kết quả
HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 14)

HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 14)

TNTV- Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách sắp xếp một cuộc hẹn.
HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 13)

HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 13)

TNTV- Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách để lại lời nhắn,ghi lại lời nhắn...
HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 12)

HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 12)

TNTV- Trong bài học này, chúng ta sẽ dùng từ vựng và mẫu câu để giải quyết các tình huống như: cách kiểm tra đơn hàng, giải quyết các ...
HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC  (BÀI 11)

HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 11)

TNTV Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách gọi điện tại nơi làm việc, đưa ra lời đề nghị được nói chuyện với ai...
HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 10)

HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 10)

TNTV Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách trả lời các cuộc điện thoại tại nơi làm việc, như trả lời cuộc gọi đến, nối máy cho người ...
HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 9)

HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 9)

TNTV Trong bài học này, chúng ta sẽ học về việc tổ chức 1 buổi tập huấn tại nơi làm việc.
HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 8)

HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 8)

TNTV Trong bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục học Tiếng Anh giao tiếp trong môi trường công việc. Cụ thể, chúng ta sẽ học cách giới thiệu bản ...
HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 7)

HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 7)

TNTV Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách nói chuyện xã giao với khách tới thăm công ty của mình.
HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 5)

HỌC TIẾNG ANH QUA TRUYỀN HÌNH - TIẾNG ANH GIAO TIẾP CÔNG VIỆC (BÀI 5)

TNTV Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nói chuyện về công việc, một cách lịch sự và chuyên nghiệp.
    Trước         Sau