Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Luật Viên chức

1 kết quả
Bộ Nội vụ triển khai một số bộ luật quan trọng

Bộ Nội vụ triển khai một số bộ luật quan trọng

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán ...
    Trước         Sau