Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#đầu tư nước ngoài

1 kết quả
PPP dẫn vốn vào nông nghiệp

PPP dẫn vốn vào nông nghiệp

Theo các chuyên gia, để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, cần có chính sách đột phá theo hướng kết hợp giữa Nhà nước, nhà đầu tư nước ngoài ...
    Trước         Sau