Thái Nguyên 29
Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 91%
mây đen u ám
Cập nhật: 02-08-2021 08:30:44
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 29 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 33 mây cụm
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 28 mưa vừa
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 33 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 37 mây rải rác
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 25 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 27 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 37 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 36 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 31 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 29 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 28 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 03:00 35 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 06:00 38 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 09:00 35 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 12:00 31 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 15:00 30 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 18:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 21:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 00:00 29 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 03:00 34 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 06:00 37 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 09:00 37 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 12:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 15:00 29 mưa nhẹ
Thứ sáu, 06/08/2021 18:00 28 mưa vừa
Thứ sáu, 06/08/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Xem thêm
    Trước         Sau