Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#biển Lăng Cô

1 kết quả
Vệt nước đỏ ở vùng biển Chân Mây - Lăng Cô là do tảo biển

Vệt nước đỏ ở vùng biển Chân Mây - Lăng Cô là do tảo biển

Nguyên nhân gây ra hiện tượng dải nước đỏ trên biển ở khu vực biển Lăng Cô - Chân Mây là do tảo Noctiluca scintillans
    Trước         Sau