Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#Ban Chỉ đạo Quốc gia

1 kết quả
Không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 3/10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố ...
    Trước         Sau