Sản lượng tiêu thụ xi măng dự kiến tăng 15%

Lĩnh vực xi măng đã đạt được mức tăng trưởng và tiêu thụ sản phẩm khá cao trong năm 2020.

Tác động của đại dịch COVID-19 vừa là khó khăn, nhưng cũng là cú hích tạo đà để ngành xi măng của tỉnh Thái Nguyên duy trì tăng trưởng.

Tính đến hết tháng 11, tổng sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh đạt 2,6 triệu tấn, tăng trên 23% so với cùng kỳ. Dự kiến đến hết tháng 12, sản lượng tiêu thụ xi măng đạt 2,7 triệu tấn, tăng 15% so với năm 2019 và vượt khoảng 10% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng cao.

Thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí, tăng cường năng lực quản trị, linh hoạt trong triển khai kế hoạch sản xuất và kinh doanh để thích ứng với mức độ cạnh tranh trên thị trường trong từng thời điểm./.