Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), ý kiến đại biểu cho rằng, việc quy định rõ ràng trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá cung cấp thông tin minh bạch, chính xác sẽ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách tốt nhất.

Nhiều ý kiến cũng tán thành việc bổ sung quy định về quyền của người tiêu dùng là người tiêu dùng được đối xử công bằng với người tiêu dùng khác trong cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ xây dựng một xã hội văn minh hơn. Bên cạnh đó, một số ý kiến đại biểu đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục quan tâm, bổ sung là nguyên tắc và chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh; các hành vi bị cấm; xử lý vi phạm; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng.

Buổi chiều, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.