[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Cầu Huống Thượng có thiết kế chiều dài gần 380m, tường chắn và đường dẫn mỗi bên 170m, nhịp chính dài 100m, mặt cắt ngang cầu rộng 23,5m
[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Cầu được thiết kế dạng cầu dây văng extradose, có tuổi thọ thiết kế 100 năm
[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực
[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Cầu Huống Thượng được thiết kế với 4 làn xe chạy rộng 15m
[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Các nhân công tại công trường đang nỗ lực làm việc ngày đêm để đảm bảo tiến độ hoàn thành cây cầu Huống Thượng
[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Cầu Huống Thượng là 1 trong 9 công trình thuộc Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực TP Thái Nguyên
[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Hiện nay, đơn vị thi công đã bắt đầu tiến hành thảm bê tông nhựa mặt cầu và đường dẫn hai bên, với tổng chiều dài gần 800m
[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Quá trình thi công tuân thủ đúng các biện pháp kỹ thuật, gồm: Vệ sinh mặt đường, tưới thấm bám và trải thảm nhựa 2 lớp

[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023

[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023

Phần lan can hai bên thành cầu đang được hoàn thiện
[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Sau khi hoàn thành, cây cầu sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo diện mạo hiện đại cho đô thị TP Thái Nguyên
[Photo] TP Thái Nguyên: Phấn đấu thông xe cầu Huống Thượng trong tháng 9/2023
Đồng thời, chia sẻ áp lực giao thông với cầu Gia Bẩy, cầu Bến Tượng và cầu Cao Ngạn.