[Photo] Thái Nguyên: Nỗ lực đảm bảo an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh
Khác với 18 chiến dịch tiêm chủng đã được thực hiện trước đó, với đối tượng tiêm là học sinh từ 16 đến dưới 18 tuổi, các điểm tiêm được linh hoạt tổ chức ở nhà trường hoặc các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến huyện tùy theo điều kiện của từng địa phương.
[Photo] Thái Nguyên: Nỗ lực đảm bảo an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh

Trước khi thực hiện tiêm chủng, ngoài việc được hướng dẫn cụ thể về những phản ứng thường gặp và cách thức theo dõi sau tiêm chủng, học sinh cũng được phân tích cụ thể những tác dụng của vắc xin với việc kiểm soát dịch bệnh.

[Photo] Thái Nguyên: Nỗ lực đảm bảo an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh
Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh đặt mục tiêu có khoảng 95% trẻ trong độ tuổi trên địa bàn được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 từ 12/2021 và năm 2022.
[Photo] Thái Nguyên: Nỗ lực đảm bảo an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tình hình tiêm vắc xin COVID-19 tại các trường học.
[Photo] Thái Nguyên: Nỗ lực đảm bảo an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh
[Photo] Thái Nguyên: Nỗ lực đảm bảo an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh
[Photo] Thái Nguyên: Nỗ lực đảm bảo an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh

Chiến dịch được thực hiện trên nguyên tắc triển khai lộ trình tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp, tại mỗi đợt tiêm, ưu tiên tiêm trước cho trẻ tại địa bàn cấp xã hoặc cấp huyện có dịch tễ phức tạp hơn.

[Photo] Thái Nguyên: Nỗ lực đảm bảo an toàn trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh
Trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, đủ liều sẽ góp phần tạo miễn dịch cộng đồng và cùng với cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện bình thường mới./.