[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
Trang phục của người Dao Lô Gang.
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
Thêu túi áo.
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
Các cô gái trong trang phục dân tộc trổ tài ẩm thực.
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao
[Photo] Sắc màu văn hóa dân tộc Dao