[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
Những ngày này, tại khắp các ngả đường, tuyến phố, khu dân cư, nơi công cộng tới khu vực trung tâm hành chính của thành phố hay trụ sở các xã, phường đã được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa, biểu ngữ, pano, áp phích…
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
Xác định mục tiêu xây dựng đô thị năng động, hiện đại và văn minh, thời gian qua, TP Phổ Yên đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng đô thị.
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
Tại Quảng trường Vạn Xuân - nơi diễn ra lễ công bố, hàng trăm công nhân lao động của hơn 20 đơn vị thi công không quản ngày đêm từ nhiều tháng nay.
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
Khu vực sân khấu chính ngoài trời được xây dựng quy mô lớn với sức chứa hàng chục nghìn người đã sẵn sàng đi vào hoạt động.
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
Khu vực nhạc nước tại Quảng trường Vạn Xuân được thiết kế hiện đại.
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
Trước, trong và sau lễ công bố, TP Phổ Yên tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để chào mừng
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
2 tuyến phố đi bộ tại phường Ba Hàng cũng đã được hoàn tất trong sự háo hức của người dân, giúp thành phố thêm rực rỡ về đêm.
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
[Photo] Phổ Yên sẵn sàng cho Lễ công bố thành lập thành phố
Với sự chuẩn bị tích cực, tin tưởng rằng, buổi lễ công bố sẽ diễn ra thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương và nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên./.