Kiểm tra học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ thị xã Phổ Yên
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã kịp thời ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Ban Thường vụ Thị ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đoàn công tác ghi nhận sự tích cực, kịp thời của thị xã Phổ Yên trong xây dựng và ban hành quy chế làm việc cũng như tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng. Cùng với đó, đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương./.