[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ
Một góc trung tâm TP Phổ Yên.
[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ
Cờ và pano được khánh tiết trang trọng tại Khu hành chính TP Phổ Yên.
[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ
Thành phố Phổ Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Phổ Yên dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ các anh hùng liệt sĩ và các điểm di tích trên địa bàn.
[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ
[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ
Đảng bộ, chính quyền TP Phổ Yên tổ chức chương trình gặp mặt, chúc mừng nhân sự kiện thị xã lên thành phố.
[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ
Mô hình thiết kế 3D khu vực trung tâm TP Phổ Yên.
[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ
[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ
[Photo] Phổ Yên bừng sáng diện mạo thành phố trẻ

- Thành phố Phổ Yên bao gồm: 18 đơn vị hành chính trực thuộc; trong đó, có 13 phường (Ba Hàng, Bãi Bông, Bắc Sơn, Đồng Tiến, Thuận Thành, Trung Thành, Tân Phú, Đông Cao, Tiên Phong, Tân Hương, Nam Tiến, Hồng Tiến và Đắc Sơn), 5 xã (Minh Đức, Phúc Thuận, Phúc Tân, Thành Công và Vạn Phái).

- Tổng diện tích tự nhiên là 258,42km2, quy mô dân số trên 231.000 người.

- Đến nay, Phổ Yên đã hoàn thiện 5 tiêu chuẩn lớn của một thành phố có tính quyết định. Về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Phổ Yên cũng đều đạt và vượt rất cao so với quy định, cụ thể:

  • Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định mức 25 - 30%.
  • Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 92%.
  • Kim ngạch xuất khẩu chiếm 97% toàn tỉnh.
  • Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,64%.
  • Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm.
  • Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao./.