[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Tại khách sạn May Plaza, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức liên hoan truyền thông xóa bỏ định kiến giới năm 2023
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Tham gia liên hoan có hơn 250 thành viên thuộc 36 đội đến từ 6 huyện thực hiện dự án là Võ Nhai, Định Hóa, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương và Phú Bình

[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Các phần thi xoay quanh chủ đề về xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em

[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Đây được xem là dịp để thành viên các tổ truyền thông có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”

[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán phụ nữ và trẻ em gái

[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Kết thúc liên hoan Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho đội truyền thông xóm Mỏ Chì xã Cúc Đường Võ Nhai, 5 giải Nhì, 9 giải Ba, 28 giải khuyến khích và 5 giải phụ cho các đội tham dự liên hoan

[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Tại TP. Thái Nguyên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người”
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Các đại biểu cắt băng khai mạc hoạt động “Giao lưu kết nối, giới thiệu mô hình sinh kế hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người”

[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Hoạt động quy tụ 22 mô hình sinh kế tiêu biểu của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em
Hoạt động được tổ chức nhằm nhân rộng các mô hình, cách làm hay để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu và một số đặc sản của Thái Nguyên đến với người dân trong và ngoài tỉnh
[Photo] Nhiều hoạt động xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030